Kategorie

Výrobci

Napište nám

Napište nám
***737 173 774, ***
Napište nám

REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme po individuální dohodě s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně oznámit naší firmě. Na veškeré zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na:

  • vady vzniklé běžným opotřebením
  • použitím výrobku v rozporu s návodem k použití
  • nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

  • Reklamaci je možno provést telefonicky, e-mailem nebo písemně
  • zboží zašlete jako doporučenou zásilku na adresu naší společnosti
  • v zásilce uveďte důvod reklamace a vaši přesnou adresu
  • doklad o nabytí reklamovaného zboží při nákupu

Vaši reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, O stavu vyřízení reklamace Vás budeme neprodleně informovat.